Web Analytics
Uprava carina počela primenu sistema eCarina - BetaRS

Uprava carina počela primenu sistema eCarina

Ekonomija | 13.11.2023 | access_time 14:20
Uprava carina počela primenu sistema eCarina
Foto: Beta/Uprava carina

Uprava Carina Srbije je danas objavila da počinje primenu projekta eCarina za automatizaciju i modernizaciju carinske procedure u skladu sa standardima EU, u koji je Evropska unija (EU) uložila devet miliona evra.

Na predstavljanju tog projekta u Privrednoj komori Srbije (PKS) kojeg će sprovodiće Uprava carina rečeno je da je on pokrenut je u nastojanju da unapredi carinski sektor i olakša međunarodnu trgovinu.

"Ovaj projekat je važan jer ukazuje na neophodnost modernizacije carinske uprave Srbije i da se ona usaglasi sa standardima i uredbama koje prističu iz Poglavlja 29, kao i da se Srbija usaglasi sa carinskim kodeksom EU. Nešto je urađeno ranije, ali sada ćemo imati potpuno digitalizovano upravljanje carinskim postupkom, to će biti korak napred u pružanju usluga i ka članstvu u EU", kazao je predstavnik Delegacije EU Martin Klauke na panel-diskusiji "Carina na klik".

Dodao je da Vlada Srbije radi na digitalizaciji, digitalnoj transformaciji, uvođenju eUprave, smanjivanju papira i formulara, i uštede za Vladu i građane, kao i da če ovo imati direktan uticaj na poslovanje u Srbiji.

"Podrška poslovnom svetu je u samom vrhu EU agende, vi ćete moći lakše da pristupite evropskom unutrašnjem i regionalnom tržištu, a ovaj projekat će pružiti podršku i robnoj i uslužnoj razmeni. Novi sistem će omogućiti brži, jeftiniji, transparentniji, predvidiviji carinski postupak i imaće pozitivan uticaj na privatan sektor, a dovešće i do boljeg integrisanja robne i uslužne ekonomije", objasnio je Klauke.

Pomoćnica direktora Uprava Carina Srbije Nataša Mirković je podsetila da se projekat već primenjuje od kraja maja i ocenila da se očekuje da će sva tri IT sistema - uvoz, izvoz i carinske odluke biti u punoj primeni u decembru 2025. godine, dok će se projekat okončati krajem maja 2026. godine.

"To znači da ćemo digitalizovati carinske postupke uvoza i izvoza, kao i sisitema carinskih odluka sa svim pratećim podsistemima. Brže carinjenje roba, i u uvozu i izvozu, znači korist za građane koji carine robu", objasnila je Mirković.

Državni sekretar u Ministarstva finansija Srbije Gojko Stanivuković je istakao da će unapređenjem kapaciteta Uprave carina i automatizacijom carinskih sistema biti obezbeđena usklađenost sa carinskim propisima EU što je, kako je rekao, jedan od vrlo značajnih koraka ka ispunjenju preduslova za zatvaranje Poglavlja 29. koje se odnosi na Carinsku uniju.

Pomoćnik predsednika PKS Milan Trivunac je podsetio da je danas realna potreba digitalizacija u svim oblastima, uslov za ekonomskir rast, primenu inovacija i povcećanje konkurentnosti privrede, a da će prelaskom na "bespapirno poslovanje" biti u najvećoj meri smanjen stalni kontakt privrede i carinskih organa.

"PKS je fokusirana na aktivnosti koje unapređuju poslovanje naših članica, i smatramo da projekat eCarina direktno doprinosi tom cilju. Modernizacija carinskog sektora donosi brojne kooristi za poslovnu zajednicu: brži protok robe, smanjenje administrativnih prepreka, i relevantne podatke koji olakašavaju međunarodnu trgovinu i time direktno imaju uticaj na povećanje prihoda i smanjene operativnih troškova naših članica", kazao je Trivunac.

Teme