Web Analytics
Subotica raspisala javnu nabavku za sanaciju deponije 'Aleksandrovačka bara' - BetaRS

Subotica raspisala javnu nabavku za sanaciju deponije 'Aleksandrovačka bara'

Životna sredina | Izvor: Beta | 04.06.2024 | access_time 12:55
Subotica raspisala javnu nabavku za sanaciju deponije 'Aleksandrovačka bara'
Foto: Beta/Saša Đorđević
Subotička lokalna samouprava raspisala je javnu nabavku za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije "Aleksandrovačka bara".

Procenjena vrednost radova za izvođenje prve i druge faze ovog projekta iznosi nepunih 323 miliona dinara.

Tenderom je predviđena sanacija i prekrivanje deponije što, između ostalog, predviđa geodetske i pripremne radove, zemljane radove na iskopu skoro 300.000 kubika otpada i prebacivanju u okvire nove granice deponije, izgradnju nasipa oko deponije i niz drugih mera za oslobađanje deponije od gasa, među kojima je i nabavka i montaža kompaktnog postrojenja za spaljivanje deponijskog gasa.

Za rekultivaciju je potencijalnim izvođačima ostavljeno da biraju između dve varijante. Prva je upotreba skoro 105.000 kubika zemljanog materijala sa pozajmišta za nasip oko deponije, izravnavajući sloj i rekultivaciju.

Druga je prosejavanje postojećeg otpada koji je trenutno van novih granica deponije, gde bi se "teška frakcija", nakon prosejavanja, upotrebila kao inertan zemljani materijal za izravnavajući sloj i rekultivaciju.

Tender je otvoren do 4. jula, a rok za izvođenje radova predviđen modelom ugovora je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Teme

Prijavite se na newsletter Zelene Srbije

Životna sredina